TM-System

Tomáš Michlík DiS.

TM-System - Tomáš Michlík DiS.

PZS – Perimetrický zabezpečovací systém

PZS je systém prioritně určený pro střežení obvodového oplocení a venkovních prostor. Princip činnosti plotového detekčního systému je založen na vyhodnocení mechanických ruchů pomocí senzorického kabelu.
Vlastní systém sestává z vyhodnocovací jednotky KeyFORCE a řídící ústředny KeyMASTER. V menších aplikacích se může vyhodnocovací jednotka použít samostatně, při náročnějších, rozsáhlejších aplikacích využijeme sběrnicového systému RS485 řídící ústředny a vyhodnocovací jednotky. Obě jednotky, jak KeyFORCE, tak KeyMASTER můžeme integrovat s jiným systémem pomocí reléových výstupů.
Princip funkce inteligentní nadstavby
Meteostanice předává informace o okolní teplotě, směru a rychlosti větru do řídící jednotky KeyMaster. Na základě těchto informací ovlivňuje ústředna nastavení na vyhodnocovacích jednotkách KeyFORCE ke kterým je připojen senzorický kabel, který vyhodnocuje otřesy na oplocení. Prvotní nastavení KeyFORCE jednotek zůstává neměnné. Toto nastavení se mění v případě, že by mohlo dojít k nechtěnému spuštění poplachu vlivem počasí, kdy nastavené hodnoty instalačním technikem by již nemohly zaručit stabilitu sytému. Nastavení se vrací automaticky do původních mezí po odeznění povětrnostních vlivů. Tento proces návratu se děje postupně v rychlé časové ose.

Systém vyvolá poplach, pokud se narušitel pokusí:

  • přelézt přes plot
  • prostříhat pletivo
  • nadzvednout pletivo nebo konstrukci plotu
  • vstoupit do střeženého prostoru

Vlastnosti:

  • vysoká odolnost proti planým poplachům
  • ochrana proti elektromagnetickému a rádiovému rušení
  • stejná citlivost po celé délce střežené zóny
  • jednoduchá a snadná instalace