TM-System

Tomáš Michlík DiS.

TM-System - Tomáš Michlík DiS.

Ostrovní systémy

Ostrovní systém (tzv. Off-grid) je systém fungující samostatně bez vnější elektrické sítě. Je vhodný tam, kde s připojením k rozvodné síti nepočítáte, tedy například u samostatně umístěných chat či chalup nebo obytních lodí.
Nutností je zapojení baterie, která „skladuje“ elektrickou energii na dobu bez slunečního svitu (FV elektrárny) či bez větru (větrné elektrárny).
Ostrovní systém se skládá z:
• zdroje el. energie (FV panely, větrná turbína,…)
• regulátoru dobíjení akumulátorů (charger)
• akumulátoru (v 95 % případech olověný)
• střídače = měniče (pro připojení běžných síťových spotřebičů 230V/~50Hz)

Pokud se rozhodujete jaký zdroj elektrické energie použít, uvádíme několik základních výhod solární elektřiny:
– solární články mají vysokou životnost více jak 30 let
– systém po nainstalování vykazuje vysokou spolehlivost
– solární systém nepotřebuje prakticky žádnou údržbu
– využitím energie ze slunce šetříte ekologii
– systém lze jednoduše rozšiřovat
– neprodukuje ani hluk ani škodliviny
– minimální provozní náklady
Navrhneme Váš solární systém
Často řešíme nadimenzování a vhodné sestavení solárního systému se zákazníkem individuálně na míru. V takovém případě nám zákazník před návrhem poskytne data popsaná v následujícím odstavci.

Při návrhu systému sledujeme tyto základní údaje:
– je systém využíván celoročně, nebo sezónně?
– bude systém používán každý den, nebo jen o víkendu?
– kolik elektrických spotřebičů budeme se solárním systémem používat, jaký je jejich příkon ve W a kolik hodin denně je budeme používat?
Na základě těchto vstupních dat provedeme výpočet a návrh solárního systému, tak aby splnil očekávání a potřebu zákazníka. Celý systém pak doplníme opět námi vhodně navržený kabel (sledujeme výkon panelu a délku svodu od panelu k akumulátoru).