TM-System

Tomáš Michlík DiS.

TM-System - Tomáš Michlík DiS.

Revize el. zařízení

Nově Vám nabízíme provedení revizí el. zařízení do 1000V /objekty, stroje/ , spotřebičů /ruční nářadí, aj./ a hromosvodů. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení. Revize ručního nářadí a spotřebičů jsou prováděny v elektronické podobě . Zařízení Vám označíme štítkem s čárovým kódem a zaneseme do přehledné databáze s možností exportu např. do formátu PDF a jiných.

Proč provádět revize?
Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 488/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb.

Revize el. zařízení do 1000V se rozumí :

• revize elektro bytových domů a rodinných domů
• revize elektro bytových jednotek a bytových částí (dílčí revize)
• revize elektro živnostenských provozoven a průmyslových provozů
• revize elektro kancelářských budov a objektů státní správy
• revize elektro prozatímních zařízení – staveniště, aj.
• revize bezpečnostních zařízení /EZS,EPS,CCTV, ACCESS, aj./
• revize hromosvodů
• revize ručního nářadí, spotřebičů